english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Nawoływanie do wypędzenia Żydów

Nawoływanie do wypędzenia Żydów

Nawoływanie do wyrzucenia Żydów z Polski.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

16.12.2021

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
Miejsce incydentu: twitter.com
Data zgłoszenia: 16.12.2021
Data aktualizacji: 16.12.2021
Status: w toku
X
Pobierz