english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Antysemicki komentarz

Antysemicki komentarz

Internauta umieścił antysemicki komentarz

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

15.02.2022

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście odmówiła wszczęcia dochodzenia

20.12.2021

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
propagowanie faszystowskiego lub totalitarnego ustroju państwa
Miejsce incydentu: dorzeczy.pl
Data zgłoszenia: 20.12.2021
Data aktualizacji: 07.03.2022
Status: zamknięte
X
Pobierz