english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Antysemicki komentarz

Antysemicki komentarz

Internauta umieścił komentarz, w którym znieważa Żydów i pochwala zbrodnię Holokaustu.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

22.03.2022

Komenda Rejonowa Policji Warszawa V wszczęła dochodzenie

05.01.2022

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
propagowanie faszystowskiego lub totalitarnego ustroju państwa
Miejsce incydentu: wpolityce.pl
Data zgłoszenia: 05.01.2022
Data aktualizacji: 24.03.2022
Status: w toku
X
Pobierz