english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Antysemicki komentarz

Antysemicki komentarz

Internauta umieścił komentarz, w którym znieważa Żydów.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

16.03.2022

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ochota odmówiła wszczęcia dochodzenia

05.01.2022

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Miejsce incydentu: wpolityce.pl
Data zgłoszenia: 05.01.2022
Data aktualizacji: 25.03.2022
Status: zamknięte
X
Pobierz