english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Wpis internetowy znieważający ze względu na pochodzenie

Wpis internetowy znieważający ze względu na pochodzenie
Tomasz Gryguć czterokrotnie określa charge d'affaires ambasady amerykańskiej mianem "albańskiego przybłędy", co stanowi znieważenie ze względu na pochodzenie.

Podjęte interwencje

25.03.2022

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście umorzyła śledztwo

17.02.2022

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście wszczęła śledztwo

10.01.2022

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
inne / nie jestem pewny
Miejsce incydentu: youtube.pl
Data zgłoszenia: 10.01.2022
Data aktualizacji: 30.03.2022
Status: zamknięte
X
Pobierz