english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Antysemicki tweet

Antysemicki tweet

Internauta umieścił komentarz antysemicki, znieważający Żydów poprzez nazwanie ich ?gadami? i ?żmijowym plemieniem?.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

07.03.2022

Prokuratura Rejonowa w Piasecznie umorzyła dochodzenie

28.02.2022

Komenda Rejonowa Policji Warszawa II wszczęła dochodzenie

10.01.2022

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Miejsce incydentu: twitter.com
Data zgłoszenia: 10.01.2022
Data aktualizacji: 14.03.2022
Status: zamknięte
X
Pobierz