english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Antysemicki tweet

Antysemicki tweet

Internauta umieścił komentarz antysemicki, znieważający Żydów poprzez nazwanie ich ?kurwami jebanymi?. Ponadto komentarz ten stanowi pochwałę zbrodni eksterminacji narodu żydowskiego dokonanej przez hitlerowskie Niemcy.


Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

12.05.2022

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ochota wszczęła dochodzenie

10.01.2022

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Miejsce incydentu: twitter.com
Data zgłoszenia: 10.01.2022
Data aktualizacji: 16.05.2022
Status: w toku
X
Pobierz