english

Antysemicki tweet

Antysemicki tweet

Internauta umieścił komentarz antysemicki, wzywający do wypędzenia Żydów z Polski.


Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

11.01.2022

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja
TŁO INCYDENTÓW
przynależność etniczna, narodowa lub rasowa
przynależność wyznaniowa lub bezwyznaniowość
Miejsce incydentu: twitter.com
Data zgłoszenia: 11.01.2022
Data aktualizacji: 11.01.2022
Status: w toku
X
Pobierz