english

Wezwanie do fizycznej eksterminacji ze względu na narodowość

Wezwanie do fizycznej eksterminacji ze względu na narodowość

Internauta umieścił komentarz znieważający ze względu na narodowość i wzywający do fizycznej eksterminacji narodu niemieckiego.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

19.01.2022

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu

23.03.2022

Komenda Rejonowa Policji Warszawa V wszczęła dochodzenie
mowa nienawiści
dyskryminacja
TŁO INCYDENTÓW
przynależność etniczna, narodowa lub rasowa
Miejsce incydentu: wpolityce.pl
Data zgłoszenia: 19.01.2022
Data aktualizacji: 24.03.2022
Status: w toku
X
Pobierz