english

Antysemicki tweet

Antysemicki tweet


Internauta umieścił komentarz antysemicki, wzywający do wypędzenia Żydów z Polski.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

19.01.2022

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu

23.02.2022

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście odmówiła wszczęcia dochodzenia
mowa nienawiści
dyskryminacja
TŁO INCYDENTÓW
przynależność etniczna, narodowa lub rasowa
przynależność wyznaniowa lub bezwyznaniowość
Miejsce incydentu: twitter.com
Data zgłoszenia: 19.01.2022
Data aktualizacji: 07.03.2022
Status: w toku
X
Pobierz