english

Antysemicki tweet

Antysemicki tweet


Internauta umieścił komentarz antysemicki, nazywający Żydów "parchami".


Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

14.03.2022

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu

27.04.2022

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ochota odmówiła wszczęcia dochodzenia

05.05.2022

Stowarzyszenia składa zażalenia na decyzję Prokuratury

21.06.2022

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ochota nie przychyliła się do zażalenia, akta sprawy skierowano do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy

13.09.2022

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy uwzględnił zażalenie, uchylił postanowienie Prokuratury i sprawę przekazał do dalszego prowadzenia

22.12.2022

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ochota umorzyła dochodzenie
mowa nienawiści
dyskryminacja
TŁO INCYDENTÓW
przynależność etniczna, narodowa lub rasowa
Miejsce incydentu: twitter.com
Data zgłoszenia: 14.03.2022
Data aktualizacji: 04.01.2023
Status: zamknięte
X
Pobierz