english

Antysemicki tweet

Antysemicki tweet

Internauta umieścił komentarz antysemicki.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

30.04.2022

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu

21.06.2022

Komenda Rejonowa Policji Warszawa V wszczęła dochodzenie
mowa nienawiści
dyskryminacja
TŁO INCYDENTÓW
przynależność etniczna, narodowa lub rasowa
przynależność wyznaniowa lub bezwyznaniowość
Miejsce incydentu: twitter.com
Data zgłoszenia: 04.05.2022
Data aktualizacji: 04.05.2022
Status: w toku
X
Pobierz