english

Antysemickie wypowiedzi Michała Woźnickiego

Antysemickie wypowiedzi Michała Woźnickiego

Publicznie sugeruje jakoby Holokaust był wyłączną konsekwencją działań Żydów, a także wskazuje, że Żydzi jako narodowość są perfidni i obłudni.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

28.11.2022

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu

06.12.2022

przekazano do Prokuratury Rejonowej Poznań-Stare Miasto

21.12.2022

Komisariat Policji Poznań-Stare Miasto wszczął dochodzenie

25.09.2023

do Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto przesłano akt oskarżenia
mowa nienawiści
TŁO INCYDENTÓW
przynależność etniczna, narodowa lub rasowa
antysemityzm
Zgłaszający: Otwarta Rzeczpospolita
Miejsce incydentu: youtube.pl
Data zgłoszenia: 28.11.2022
Data aktualizacji: 09.10.2023
Status: w toku
X
Pobierz