english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Post nawołujący do nienawiści i popierający przemoc wobec Żydów i Romów

Post nawołujący do nienawiści i popierający przemoc wobec Żydów i Romów

Pod postem "Pogrom żydostwa w Złoczowie 1941" zawierającym archiwalny dokument z pogromu w 1941, na którym widać leżące ciała pomordowanych, internauta napisał: 

"co 50 lat powinno robić się taki przesiew było by lepiej na tym świecie".

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

14.07.2016

Prokuratura wydaje postanowienie o umorzeniu dochodzenia

24.03.2016

Prokuratura podejmuje zawieszone dochodzenie

22.05.2015

Prokuratura zawiesza dochodzenie wobec konieczności wykonania czynności w drodze międzynarodowej pomocy prawnej.

25.02.2015

Prokuratura Rejonowa Warszawa Sródmieście wszczęła śledztwo o przestępstwo z art. 256§1 k.k.

10.02.2015

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita zawiadamia prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa.
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
propagowanie faszystowskiego lub totalitarnego ustroju państwa
Zgłaszający: Anonim
Miejsce incydentu: sadistic.pl
Data zgłoszenia: 10.02.2015
Data aktualizacji: 27.07.2016
Status: zamknięte
X
Pobierz