english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Wpis popierający rozwiązania faszystowskie

Wpis popierający rozwiązania faszystowskie

Pod postem "Cyganie w Oslo" internauta zamieścił komentarz:

"hitler za mało ich zabił, eh. Potrzebna tu jest rewolucja. I kulturowa, i gospodarcza".

Podjęte interwencje

08.07.2015

Wszczęto dochodzenie o przestępstwo z art. 256 § 1 kk.

10.06.2015

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita zawiadamia prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa.
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
propagowanie faszystowskiego lub totalitarnego ustroju państwa
Zgłaszający: Otwarta Rzeczpospolita
Miejsce incydentu: sadistic.pl
Data zgłoszenia: 10.06.2015
Data aktualizacji: 27.07.2015
Status: w toku
X
Pobierz