english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Wpis internetowy propagujący ustrój faszystowski

Wpis internetowy propagujący ustrój faszystowski

Internauta zamieścił post "Parada Równości 2015" z grafiką "Pedały do gazu".

http://www.sadistic.pl/parada-rownosci-2015-vt364951.htm

Podjęte interwencje

25.09.2015

Sąd nie uwzględnia zażalenia.

20.07.2015

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita odwołuje się od decyzji prokuratury.

14.07.2015

Prokuratura odmawia wszczęcia dochodzenia wobec braku znamion czynu zabronionego.

15.06.2015

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita zawiadamia prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa.
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na płeć
dyskryminacja ze względu na orientację seksualną
propagowanie faszystowskiego lub totalitarnego ustroju państwa
Zgłaszający: Anonim
Miejsce incydentu: sadistic.pl
Data zgłoszenia: 15.06.2015
Data aktualizacji: 05.04.2016
Status: zamknięte
X
Pobierz