english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Komentarz nawołujący do nienawiści

Komentarz nawołujący do nienawiści
Pod artykułem pt. "Zamach w Tunezji: Terrorysta się uśmiecha. Policjanci się bali"
http://fakty.interia.pl/raporty/raport-zamach-w-tunezji-2015/aktualnosci/news-zamach-w-tunezji-terro...
użytkownik nawołuje bezpośrednio do nienawiści pisząc:

"Kiedy wreszcie w Europie skończymy z poprawnoscią polityczną i będziemy mogli bezkarnie postrzelać do ciapatych?"

Podjęte interwencje

02.10.2015

Sąd nie uwzględnia zażalenia.

05.08.2015

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita odwołuje się od decyzji prokuratury.

23.07.2015

Prokuratura odmawia wszczęcia dochodzenia wobec braku znamion czynu zabronionego.

30.06.2015

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita zawiadamia prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu.
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Zgłaszający: Anonim
Miejsce incydentu: www.fakty.interia.pl
Data zgłoszenia: 28.06.2015
Data aktualizacji: 07.04.2016
Status: zamknięte
X
Pobierz