english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

wpis znieważający ze względu na orientację seksualną / znieważenie polskiej flagi

wpis znieważający ze względu na orientację seksualną / znieważenie polskiej flagi
Internauta zamieścił post, w którym na jego zdjęcie zostały nałożone barwy polskiej flagi, symbol Polski Walczącej oraz polskie godło. Post opatrzono komentarzem:
"Tu jest POLSKA nie Bruksela tu się pedalstwa nie popiera!
ZAKAZ PEDAŁOWANIA"

Podjęte interwencje

17.11.2015

Sąd Rejonowy nie uwzględnia zażalenia.

11.08.2015

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita składa odwołanie od decyzji prokuratora dot. odmowy wszczęcia dochodzenia powołując się na wyrok sądu we Wrocławiu z sierpnia 2015 r., który w orzeczeniu dotyczącym podobnej sprawy, wydał wyrok skazujący uzasadniając, że "nie budzi wątpliwości, że określenia oznaczające mężczyznę o odmiennej orientacji seksualnej oraz człowieka o odmiennych, dziwacznych lub moralnie (czy też prawnie) nagannych upodobaniach, zachowaniach stanowią określenia znieważające. Nie da się zaprzeczyć, że są to zwroty zabarwione pejoratywnie, powszechnie uznane w społeczeństwie lub w danym regionie jako wyrażające pogardę dla człowieka".

04.08.2015

Wydział Dochodzeniowo Śledczy Komendy Stołecznej Policji postanawia o odmowie wszczęcia dochodzenia. Uwaga: postanowienie nie wymaga uzasadnienia. Opisany w zawiadomieniu czyn nie wyczerpuje znamion przestępstwa.

01.07.2015

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita zgłasza wpis jako nawołujący do nienawiści ze względu na orientację seksualną, powołując się na zapisy Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, art. 32: 1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. 2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o rozpatrzenie tego incydentu również w kategoriach znieważenia polskiej flagi.
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na orientację seksualną
inne / nie jestem pewny
Zgłaszający: Anonim
Miejsce incydentu: https://www.facebook.com/
Data zgłoszenia: 28.06.2015
Data aktualizacji: 07.04.2016
Status: zamknięte
X
Pobierz