english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Wpis internetowy propagujący ustrój faszystowski

Wpis internetowy propagujący ustrój faszystowski

Pod filmem pt. "Co Żydzi myślą o Polakach" internauta napisał:

"Patrząc na nich to aż żal dupę ściska że Himmler nie dokończył dzieła."

Podjęte interwencje

16.03.2016

Prokuratura przesyła uzasadnienie decyzji o umorzeniu (niewykrycie sprawcy)

02.03.2016

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita składa prośbę o otrzymanie kopii uzasadnienia decyzji o umorzeniu dochodzenia.

26.02.2016

Umorzenie dochodzenia bez podania przyczyny.

23.07.2015

Prokuratura postanawia o wszczęciu dochodzenia.

06.07.2015

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita zawiadamia prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa.
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Zgłaszający: Otwarta Rzeczpospolita
Miejsce incydentu: wykop.pl
Data zgłoszenia: 06.07.2015
Data aktualizacji: 07.04.2016
Status: zamknięte
X
Pobierz