english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Wpis internetowy nawołujący do przemocy wobec Żydów

Wpis internetowy nawołujący do przemocy wobec Żydów

Pod filmem pt. "Co Żydzi myślą o Polakach" internauta zamieścił komentarz: "palić ich na stosie",
odnoszący się do osób pochodzenia żydowskiego i nawołujący do nienawiści i przemocy ze względu na pochodzenie.

Podjęte interwencje

03.03.2016

Umorzenie dochodzenia wobec niewykrycia sprawcy.

04.08.2015

Prokuratura decyduje o wszczęciu dochodzenia z art. 256§1 kk.

06.07.2015

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita zawiadamia prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa.
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Zgłaszający: Otwarta Rzeczpospolita
Miejsce incydentu: wykop.pl
Data zgłoszenia: 06.07.2015
Data aktualizacji: 07.04.2016
Status: zamknięte
X
Pobierz