english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Wpis internetowy znieważający ze względu na przynależność etniczną

Wpis internetowy znieważający ze względu na przynależność etniczną

Internauta zamieścił post "Sio cyganie" z tekstem opisującym udostępniony w poście film: "Cygany grające w Bułgarii państwu młodym i pop, który kopem przegania robactwo"

Podjęte interwencje

27.11.2015

Sąd nie uwzględnia zażalenia.

16.10.2015

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita składa zażalenie na decyzję prokuratury.

30.09.2015

Odmowa wszczęcia dochodzenia wobec braku znamion czynu zabronionego.

29.06.2015

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita zawiadamia prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa.
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
Zgłaszający: Otwarta Rzeczpospolita
Miejsce incydentu: sadistic.pl
Data zgłoszenia: 29.06.2015
Data aktualizacji: 07.04.2016
Status: zamknięte
X
Pobierz