english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Wpis internetowy nawołujący do przemocy wobec Romów

Wpis internetowy nawołujący do przemocy wobec Romów

Pod artykułem "Romowie z Maszkowic wypalają toksyczne odpady, żebrzą, używają sfałszowanych..." internauta napisał:
"zrzucić napalm i zaorać".

Podjęte interwencje

22.09.2015

Umorzenie dochodzenia wobec niewykrycia sprawcy.

15.07.2015

Wszczęto dochodzenie o przestępstwo z art.257§1 kk.

29.06.2015

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita zawiadamia prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa.
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
Zgłaszający: Otwarta Rzeczpospolita
Miejsce incydentu: wykop.pl
Data zgłoszenia: 29.06.2015
Data aktualizacji: 07.04.2016
Status: zamknięte
X
Pobierz