english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Szerzenie antysemickich treści przez partię polityczną

Szerzenie antysemickich treści przez partię polityczną
Działacze Polskiej Partii Imperium Słowiańskiego, autorzy udostępnianych w internecie stron i filmów, poprzez sugestie, że osoby pochodzenia żydowskiego (nazywane przez nich "Żydziorami") trzymają władzę i działają na szkodę narodu polskiego, podtrzymują negatywne stereotypy i przyczyniają się do budowania silnej niechęci opartej na przynależności narodowościowej i wyznaniowej.

https://www.youtube.com/watch?v=snwzyUmFzPk
https://www.youtube.com/channel/UCshKuSceHLD8k4Emhx1hbuA
http://www.fakt.pl/Wbrew-konstytucji-dziala-w-Polsce-partia-antysemicka-Polska,artykuly,215749,1.htm...
https://www.youtube.com/watch?v=ssAy7gQhPnw&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009572764312

Podjęte interwencje

09.11.2016

Prokuratura Rejonowa w Stalowej Woli postanowiła umorzyć dochodzenie

02.11.2016

Prokuratura Rejonowa w Stalowej Woli podjęła na nowo zawieszone dochodzenie

31.05.2016

Zawieszono dochodzenie do listopada 2016

12.02.2016

Sąd uwzględnia zażalenie i postanawia uchylić zaskarżone postanowienie.

08.01.2016

Prokuratura nie uwzględnia zażalenia i przesyła akta sprawy do Sądu Rejonowego.

04.12.2015

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita składa zażalenie na decyzję o umorzeniu.

25.11.2015

Umorzenie dochodzenia wobec braku znamion czynu zabronionego.

02.10.2015

Wszczęto dochodzenie o przestępstwo z art. 257 kk.

14.07.2015

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita zawiadamia prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu.
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
Zgłaszający: Anonim
Miejsce incydentu: http://partia-is.pl/
Data zgłoszenia: 10.07.2015
Data aktualizacji: 05.12.2016
Status: zamknięte
X
Pobierz