english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Grafika nawołująca do przemocy ze względu na wyznanie i promująca nazistowskie rozwiązania

Grafika nawołująca do przemocy ze względu na wyznanie i promująca nazistowskie rozwiązania
Internauta udostępnił na swoim profilu grafikę: "Nie rozumiem dlaczego nie chcemy przyjąć do Polski muzułmanów, przecież infrastrukturę już mamy" ze zdjęciem torów prowadzących do obozu w Auschwitz.

Grafika nawołuje do przemocy na tle przynależności wyznaniowej i propaguje system nazistowski przez popieranie stosowanych przez nazistów rozwiązań eksterminacji.
Czyn może być uznany za nawoływanie do stosowania przemocy z powodu przynależności religijnej innych osób (poprzez zamieszczenie zdjęcia obozu koncentracyjnego na portalu internetowym Facebook) tj. czyn z art. 126a kk.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=902500769807779&set=a.111543462236851.9258.1000014359224...

Podjęte interwencje

04.05.2017

Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia Fabrycznej zawiesiła śledztwo

11.04.2017

Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia Fabrycznej postanowiła podjąć na nowo zawieszone śledztwo

27.01.2016

Prokurator Rejonowy dla Wrocławia Stare Miasto, po zapoznaniu się z wnioskiem Otwartej Rzeczpospolitej na podst. art. 157/ 1 k.p.k. zarządził odmówić wydania kopii uzasadnienia postanowienia z dnia 25 czerwca 2015 roku o umorzeniu dochodzenia w sprawie, uzasadniając, że zgodnie z treścią przepisu art. 157 / 1 k.p.k. stronom oraz osobom, których orzeczenie bezpośrednio dotyczy, należy na ich żądanie nieodpłatnie wydać jeden uwierzytelniony odpis każdego orzeczenia. W zakończonym prawomocnie dochodzeniu Otwarta Rzeczpospolita nie była jego stroną, a jedynie podmiotem zawiadamiającym o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

14.12.2015

Prezes Zarządu Głównego Otwartej Rzeczpospolitej złożył wniosek o otrzymanie kopii uzasadnienia decyzji o umorzeniu w sprawie

12.08.2015

Postanowieniem Prokuratura Rejonowego Wrocław Fabryczna z dnia 7 sierpnia 2015 r. wszczęte zostało śledztwo w sprawie publicznego nawoływania do stosowania przemocy z powodu przynależności religijnej innych osób poprzez zamieszczenie zdjęcia obozu koncentracyjnego na portalu internetowym Facebook.com, tj. czyn z art. 126a kk.

13.07.2015

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita zawiadamia prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa.
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
propagowanie faszystowskiego lub totalitarnego ustroju państwa
Zgłaszający: Anonim
Miejsce incydentu: www.facebook.com
Data zgłoszenia: 10.07.2015
Data aktualizacji: 18.05.2017
Status: w toku
X
Pobierz