english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Sprzedaż biletów na mecz po niższych cenach dla kobiet

Sprzedaż biletów na mecz po niższych cenach dla kobiet
Sprzedaż biletów na mecze Olimpii Grudziądz po niższych cenach dla kobiet.
http://gksolimpia.com/item/4438-karnety-na-pilsudskiego-nowe-rozdanie

Zgodnie z definicją Rzecznika Praw Obywatelskich, taki zabieg marketingowy może być uznany za dyskryminację pośrednią, choć może być on stosowany również w celu zniesienia dysproporcji kobiet i mężczyzn na stadionach.

Podjęte interwencje

14.07.2015

Uzyskaliśmy odpowiedź mailową od Rzecznika Prasowego Olimpia Grudziądz uzasadniający wprowadzenie tańszych biletów dla kobiet przeprowadzonymi badaniami marketingowymi oraz obserwacjami. Wskazują one na to, że na mecze przychodzą głównie mężczyźni: wprowadzenie biletów ulgowych dla kobiet było motywowane chęcią zwiększenia frekwencji na stadionach i zmniejszenia dysproporcji wśród widzów. Z atrakcyjniejszych cen biletów mogą skorzystać również mężczyźni w przypadku zakupu karnetu rodzinnego, emeryci_tki i renciści_stki, młodzież szkolna oraz studenci_tki. Ponadto, Zarząd Klubu rokrocznie wysyła zapytanie do męskiej części publiczności, czy zgadzają się na to, by utrzymać ulgi dla kobiet. Zasady wydawania biletów w innych klubach piłkarskich w Polsce są podobne w tej kwestii. W związku z powyższym, incydent zgłoszony na portal nie może być według Otwartej Rzeczpospolitej uznany za formę dyskryminacji pośredniej, ponieważ (zgodnie z definicją Rzecznika Praw Obywatelskich) postanowienie dotyczące niższej ceny za bilety na mecz dla kobiet, jest obiektywnie uzasadnione ze względu na zgodny z prawem cel, który ma być osiągnięty, a środki służące osiągnięciu tego celu są właściwe i konieczne.

13.07.2015

Otwarta Rzeczpospolita kontaktuje się mailowo z Rzecznikiem Prasowym Olimpii Grudziądz, z pytaniem o powód wprowadzenia decyzji o niższej cenie biletów dla kobiet.
dyskryminacja ze względu na płeć
Zgłaszający: Anonim
Miejsce incydentu: http://gksolimpia.com/
Data zgłoszenia: 12.07.2015
Data aktualizacji: 15.07.2015
Status: w toku
X
Pobierz