english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Znieważenie mailowe i groźba skierowana do członka Kampanii Przeciw Homofobii

Znieważenie mailowe i groźba skierowana do członka Kampanii Przeciw Homofobii

W listopadzie 2013 r. na adres mailowy członka Kampanii Przeciw Homofobii, została przesłana (z anonimowego adresu mailowego) wiadomość o charakterze znieważającym, zawierająca groźbę bezprawną, o treści: Niedługo wasza organizacyjka podziała czerwone szmaty. W wolnej Polsce wszyscy będziecie wisieć.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

13.01.2014

W sprawie doszło do złożenia zawiadomienia przez Kampanię Przeciw Homofobii (wysłane w dniu 13 stycznia 2014) o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Następnie, Prokuratura wykryła sprawcę, a także wniosła do sądu akt oskarżenia zarzucając sprawcy popełnienie przestępstwa znieważenia oraz groźby karalnej. W pierwszej instancji sprawca został skazany wyłącznie za znieważenie. Sąd uznał, że w sprawie nie doszło do wypełniania znamion przestępstwa groźby karalnej, a także, że sprawcy nie można przypisać homofobicznej motywacji. Postępowanie apelacyjne znajduje się w toku.
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na orientację seksualną
Zgłaszający: Kampania Przeciw Homofobii Stowarzyszenie
Miejsce incydentu: anonimowy mail wysłany do członka Kampanii Przeciw Homofobii
Data zgłoszenia: 13.07.2015
Data aktualizacji: 03.08.2015
Status: w toku
X
Pobierz