english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Sprzedaż koszulek z homofobicznymi treściami

Sprzedaż koszulek z homofobicznymi treściami

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

17.07.2015

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita wysyła mailem list do biura Cupsell.pl z prośbą o usunięcie ze sprzedaży poszczególnych przedmiotów łamiących regulamin i zapisy Konstytucji RP.
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na orientację seksualną
Zgłaszający: Anonim
Miejsce incydentu: www.cupsell.pl
Data zgłoszenia: 13.07.2015
Data aktualizacji: 11.08.2015
Status: w toku
X
Pobierz