english

Antysemickie graffiti

Antysemickie graffiti
Graffiti z napisem "Zabij Żyda".

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

03.08.2015

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita przekazuje informację grupie HejtStop http://hejtstop.pl/ , która zajmuje się usuwaniem nienawistnych treści z przestrzeni miasta.
dyskryminacja
akty przemocy i wandalizm
TŁO INCYDENTÓW
przynależność etniczna, narodowa lub rasowa
przynależność wyznaniowa lub bezwyznaniowość
Zgłaszający: Anonim
Miejsce incydentu: Warszawa, ul. Miodowa 20
Data zgłoszenia: 30.07.2015
Data aktualizacji: 03.08.2015
Status: w toku
X
Pobierz