english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Wpis internetowy promujący rozwiązania nazistowskie

Wpis internetowy promujący rozwiązania nazistowskie

Pod postem "Amerykańscy Żydzi chcą od Polaków olbrzymiego odszkodowania za mienie..." internauta zamieścił komentarz:
"No cóż. Pozostało dokończyć robotę Adolfa".

Podjęte interwencje

17.03.2016

Zażalenia nie uwzględniono.

17.03.2016

Zażalenia nie uwzględniono.

19.11.2015

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita składa zażalenie na decyzję prokuratury.

30.10.2015

Prokuratura postanawia o odmowie wszczęcia dochodzenia wobec braku znamion czynu zabronionego.

17.07.2015

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita zawiadamia prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa.
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
propagowanie faszystowskiego lub totalitarnego ustroju państwa
Zgłaszający: Otwarta Rzeczpospolita
Miejsce incydentu: wykop.pl
Data zgłoszenia: 17.07.2015
Data aktualizacji: 25.04.2016
Status: zamknięte
X
Pobierz