english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Mowa nienawiści wobec osób pochodzenia żydowskiego

Mowa nienawiści wobec osób pochodzenia żydowskiego
Na stronie https://www.facebook.com/zbigniewstonogaoficjalne pod postem na temat Radosława Sikorskiego pojawił się wpis znieważający jego małżonkę ze względu na jej wyznanie:
"Sikorski sikorski ty cwe..u sprzedales nas a ty ita twoja zydowka wyp... do izraela dopuki masz paszport albo za rok rakowiecka lub sznur i do lasu"

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

29.09.2015

Odmowa wszczęcia dochodzenia wobec braku znamion czynu zabronionego.

14.08.2015

Prokuratura Okręgowa w Warszawie Wydział IV przekazuje zawiadomienie z dnia 7 sierpnia 2015 r. o popełnieniu przestępstwa z art. 256 1 kk do prowadzenia Prokuraturze Rejonowej Warszawa Ochota z uwagi na "rodzaj przestępstwa będącego przedmiotem zawiadomienia oraz ze względu na dobro śledztwa".

07.08.2015

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita zawiadamia prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa.
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Zgłaszający: Anonim
Miejsce incydentu: facebook.com
Data zgłoszenia: 07.08.2015
Data aktualizacji: 07.04.2016
Status: zamknięte
X
Pobierz