english

FB

FB
Uprzywilejowanie kobiet, dyskryminacja mężczyzn.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

dyskryminacja
TŁO INCYDENTÓW
płeć
Miejsce incydentu: https://www.facebook.com/events/311861565686700/
Data zgłoszenia: 13.08.2015
Data aktualizacji: 13.08.2015
Status: zamknięte
X
Pobierz