english

Komentarze na FB nawołujące do nienawiści wobec muzułmanów i uchodźców

Komentarze na FB nawołujące do nienawiści wobec muzułmanów i uchodźców
Na fanpage facebook "Nie dla islamizacji Europy" znajduje się 6 komentarzy nawołujących do nienawiści na tle narodowościowym, etnicznym, rasowym, wyznaniowym (art. 256)

https://www.facebook.com/pages/Nie-dla-Islamizacji-Europy/182944451832138?fref=ts

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

19.08.2015

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita zawiadamia prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa.

25.09.2015

Wszczęto dochodzenie o przestępstwo z art. 256§1 kk.

09.12.2015

Umorzenie wobec niewykrycia sprawców.
mowa nienawiści
dyskryminacja
TŁO INCYDENTÓW
przynależność etniczna, narodowa lub rasowa
przynależność wyznaniowa lub bezwyznaniowość
Zgłaszający: Anonim
Miejsce incydentu: www.facebook.com
Data zgłoszenia: 13.08.2015
Data aktualizacji: 07.04.2016
Status: zamknięte
X
Pobierz