english

Platon

Platon
Grecki filozof Platon napisał ok. 360 lat p.n.e. dialog, w którym opisał swoją utopijną wizję państwa. Wizja ta oparta jest na przerażających ideach: np. wypędzaniu z idealnego państwa poetów, odbieraniu rodzicom dzieci tuż po narodzinach, koncentrację całej władzy w rękach niewielkiej grupy rządzących państwem filozofów itp. Jako zwolennika ustroju totalitarnego określił Platona np. słynny filozof Karl Popper w swojej książce "Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie".
Wynika stąd jasno, że wydawanie "Państwa" Platona w Polsce narusza przepisy art. 256 kodeksu karnego (paragraf 1) - będąc "publicznym propagowaniem innego ustroju totalitarnego". Artykuł 256 nie czyni wyjątku dla dzieł kultury autorstwa nieżyjących twórców.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

propagowanie faszystowskiego lub totalitarnego ustroju państwa
Zgłaszający: Maciej Zuba
Miejsce incydentu: Dialog Platona pt. "Państwo"
Data zgłoszenia: 14.08.2015
Data aktualizacji: 15.08.2015
Status: zamknięte
X
Pobierz