english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Post z grafiką promującą przemoc wobec Romów

Post z grafiką promującą przemoc wobec Romów

Pod artykułem "Romowie z Maszkowic wypalają toksyczne odpady, żebrzą, używają sfałszowanych..." internauta udostępnił grafikę promującą przemoc wobec osób pochodzenia romskiego.

Podjęte interwencje

18.04.2016

Prokuratura przesyła uzasadnienie postanowienia o umorzeniu - niewykrycie sprawcy.

11.04.2016

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita składa prośbę o otrzymanie kopii uzasadnienia decyzji o umorzeniu.

02.04.2016

Prokuratura przesyła postanowienie o umorzeniu dochodzenia bez podania przyczyny.

21.08.2015

Wszczęcie dochodzenia o przestępstwo określone w art. 257 kk.

29.06.2015

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita zawiadamia prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu.
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
Zgłaszający: Anonim
Miejsce incydentu: wykop.pl
Data zgłoszenia: 29.06.2015
Data aktualizacji: 22.04.2016
Status: zamknięte
X
Pobierz