english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Wpis internetowy nawołujący do przemocy wobec Romów

Wpis internetowy nawołujący do przemocy wobec Romów

Na portalu brzeg24.pl pod artykułem "Brzeg: Cyganie zaatakowali szklanymi butelkami w centrum miasta" zamieścił komentarz: " Do Gazu", nawołujący do przemocy wobec Romów i popierający rozwiązania stosowane przez nazistów.

http://brzeg24.pl/aktualnosci/39919-brzeg-cyganie-zaatakowali-szklanymi-butelkami-w-centrum-miasta/

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

07.12.2015

Sąd Rejonowy nie uwzględnia zażalenia.

16.11.2015

Prokurator Rejonowy nie przychyla się do zażalenia i kieruje akta sprawy do Sądu Rejonowego.

10.11.2015

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita składa zażalenie na decyzję prokuratury.

29.10.2015

Odmowa wszczęcia dochodzenia wobec braku znamion czynu zabronionego.

28.08.2015

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita zawiadamia prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu.
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
propagowanie faszystowskiego lub totalitarnego ustroju państwa
Zgłaszający: Otwarta Rzeczpospolita
Miejsce incydentu: brzeg24.pl
Data zgłoszenia: 28.08.2015
Data aktualizacji: 08.04.2016
Status: zamknięte
X
Pobierz