english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Nawoływanie do zabójstwa dużych grup ludzi

Nawoływanie do zabójstwa dużych grup ludzi
W wypowiedzi z dnia 12.01.2015 znany profesor filozofii twierdzi, że powinno się zatapiać łódki z uchodźcami próbującymi dostać się do Europy.
https://www.youtube.com/watch?v=Xgq3krxxg0E

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

14.01.2016

Odmowa przyjęcia zażalenia z uwagi na wniesienie go przez osobę nieuprawnioną.

16.12.2015

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita składa zażalenie na decyzję prokuratury.

21.10.2015

Umorzenie dochodzenia wobec braku znamion czynu zabronionego.

25.09.2015

Wszczęto dochodzenie o przestępstwo z art. 256§1 kk.

01.09.2015

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita zawiadamia prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu.
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
inne / nie jestem pewny
Zgłaszający: Anonim
Miejsce incydentu: youtube.com
Data zgłoszenia: 28.08.2015
Data aktualizacji: 08.04.2016
Status: zamknięte
X
Pobierz