english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Wpis internetowy nawołujący do przemocy wobec Romów

Wpis internetowy nawołujący do przemocy wobec Romów

Pod postem "Cyganie atakują w Polsce" internauta napisał: "To trzeba tępić jak szczury"
nawołujący do przemocy wobec osób pochodzenia romskiego.
http://www.wiocha.pl/1252055,Cyganie-atakuja-w-Polsce


Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

30.11.2015

Sąd nie uwzględnia zażalenia.

16.11.2015

Prokurator Rejonowy nie przychyla się do zażalenia i kieruje akta sprawy do Sądu Rejonowego.

10.11.2015

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita składa zażalenie na decyzję prokuratury.

29.10.2015

Odmowa wszczęcia dochodzenia wobec braku znamion czynu zabronionego.

01.09.2015

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita zawiadamia prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu.
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
Zgłaszający: Otwarta Rzeczpospolita
Miejsce incydentu: wiocha.pl
Data zgłoszenia: 01.09.2015
Data aktualizacji: 08.04.2016
Status: zamknięte
X
Pobierz