english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Wpis internetowy nawołujący do przemocy wobec uchodźców

Wpis internetowy nawołujący do przemocy wobec uchodźców

Pod postem z grafiką "Europa2050 rok?" przedstawiającą grupę ciemnoskórych osób przyglądających się białoskóremu dziecku internauta zamieścił komentarz: "SPALIĆ tych skurwysynów :D".

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

12.07.2017

Prokuratura Rejonowa w Opolu podjęła zawieszone śledztwo

31.03.2016

Zawieszenie śledztwa z uwagi na długotrwałą przeszkodę w kontynuowaniu postępowania przygotowawczego (konieczność wykonania czynności procesowych zleconych w ramach międzynarodowej pomocy prawnej do USA).

23.02.2016

Podjęcie na nowo umorzonego śledztwa z uzupełnieniem kwalifikacji prawnej o czyn z art. 126a kk (po dokonaniu analizy materiału dowodowego sprawy zgodnie z wytycznymi Prokuratury Apelacyjnej zawartymi w piśmie z dnia 17.02.2015 r).

22.12.2015

Prokuratura postanawia o umorzeniu śledztwa wobec niewykrycia sprawcy przestępstwa.

02.09.2015

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita zawiadamia prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu.
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
Zgłaszający: Otwarta Rzeczpospolita
Miejsce incydentu: facebook.com
Data zgłoszenia: 02.09.2015
Data aktualizacji: 27.07.2017
Status: w toku
X
Pobierz