english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Wpis internetowy nawołujący do przemocy wobec uchodźców

Wpis internetowy nawołujący do przemocy wobec uchodźców
Pod postem sugerującym, żeby uchodźców umieszczać w barakach obozu w Auschwitz, internauta zamieścił komentarz nawołujący do przemocy wobec imigrantów

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

27.01.2016

Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia - Stare Miasto, po zapoznaniu się z zażaleniem wniesionym w dniu 15 grudnia 2015 r. przez zawiadamiającego Marka Gumkowskiego na postanowienie z dnia 24 listopada 2015 r. o umorzeniu dochodzenia wobec braku znamion czynu zabronionego, zarządziła odmówić przyjęcia zażalenia z uwagi na wniesienie go przez osobę nieuprawnioną.

09.12.2015

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita składa zażalenie na decyzję prokuratury.

24.11.2015

Umorzenie dochodzenia wobec braku znamion czynu zabronionego.

30.09.2015

Wszczęto dochodzenie o przestępstwo z art. 257 kk.

07.09.2015

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita zawiadamia prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu.
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
propagowanie faszystowskiego lub totalitarnego ustroju państwa
Miejsce incydentu: facebook.com
Data zgłoszenia: 05.09.2015
Data aktualizacji: 08.04.2016
Status: zamknięte
X
Pobierz