english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Nawoływanie do nienawiści w stosunku do uchodźców

Nawoływanie do nienawiści w stosunku do uchodźców
Zamieszczone na fan page facebook "Inicjatywa Patrioci" https://www.facebook.com/InicjatywaPatrioci/photos/a.151049111699914.32219.150650248406467/591430154...
zdjęcie nawołuje do eksterminacji uchodźców z krajów arabskich poprzez wysłanie ich do Czernobyla i zbudowanie tam dla nich obozu otoczonego drutem kolczastym.
Wg. kodeksu karnego (art. 256) to 'propagowanie totalitarnego ustroju państwa i nawoływanie do nienawiści na tle narodowościowym, etnicznym, rasowym, wyznaniowym'.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

29.10.2015

Odmowa wszczęcia dochodzenia wobec braku znamion czynu zabronionego.

07.09.2015

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita zawiadamia prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu.
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
propagowanie faszystowskiego lub totalitarnego ustroju państwa
Zgłaszający: Anonim
Miejsce incydentu: https://www.facebook.com/
Data zgłoszenia: 06.09.2015
Data aktualizacji: 08.04.2016
Status: zamknięte
X
Pobierz