english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Propagowanie faszystowskiego ustroju państwa, szerzenie nienawiści wobec uchodźców

Propagowanie faszystowskiego ustroju państwa, szerzenie nienawiści wobec uchodźców
Na Facebooku użytkownik zamieścił 06.09.2015 r.
link: http://www.chamsko.pl/67649/Polska_pomoze_imigrantom.
kierując go do uchodźców przybywających do Polski.

Wg. kodeksu karnego (art. 256) to 'propagowanie totalitarnego ustroju państwa i nawoływanie do nienawiści na tle narodowościowym, etnicznym, rasowym, wyznaniowym'.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

23.01.2016

Umorzenie dochodzenia wobec braku znamion czynu zabronionego.

10.09.2015

Wszczęto dochodzenie o przestępstwo z art. 256§1 kk.

09.09.2015

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita zawiadamia prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu.
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
propagowanie faszystowskiego lub totalitarnego ustroju państwa
Zgłaszający: Anonim
Miejsce incydentu: facebook
Data zgłoszenia: 07.09.2015
Data aktualizacji: 12.04.2016
Status: zamknięte
X
Pobierz