english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Nawoływanie do nienawiści w stosunku do uchodźców, propagowanie ustroju totalitarnego

Nawoływanie do nienawiści w stosunku do uchodźców, propagowanie ustroju totalitarnego

Na portalu http://www.chamsko.pl/67649/Polska_pomoze_imigrantom zamieszczono zdjęcie, które wg. kodeksu karnego (art. 256) jest 'propagowaniem totalitarnego ustroju państwa i nawoływaniem do nienawiści na tle narodowościowym, etnicznym, rasowym, wyznaniowym'.

Podjęte interwencje

15.04.2016

Wszczęto dochodzenie z art. 256§1 kk.

09.09.2015

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita zawiadamia prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu.
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
propagowanie faszystowskiego lub totalitarnego ustroju państwa
Zgłaszający: Anonim
Miejsce incydentu: chamsko.pl
Data zgłoszenia: 08.09.2015
Data aktualizacji: 26.04.2016
Status: w toku
X
Pobierz