english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Nawoływanie do nienawiści w stosunku do uchodźców, propagowanie ustroju totalitarnego

Nawoływanie do nienawiści w stosunku do uchodźców, propagowanie ustroju totalitarnego
W komentarzu do wydarzenia na facebooku pt. "SZCZECINIANIE PRZECIWKO IMIGRANTOM" użytkownik umieścił komentarz nawołujący do nienawiści przemocy wobec uchodźców.

Wg. kodeksu karnego (art. 256) jest to 'propagowanie totalitarnego ustroju państwa i nawoływanie do nienawiści na tle narodowościowym, etnicznym, rasowym, wyznaniowym'.

Informacje uzupełniające

dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
propagowanie faszystowskiego lub totalitarnego ustroju państwa
Zgłaszający: Anonim
Miejsce incydentu: www.facebook.com
Data zgłoszenia: 08.09.2015
Data aktualizacji: 11.09.2015
Status: w toku
X
Pobierz