english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Wpis internetowy nawołujący do przemocy wobec uchodźców

Wpis internetowy nawołujący do przemocy wobec uchodźców

Pod postem sugerującym, żeby uchodźców umieszczać w barakach obozu w Auschwitz, internauta zamieścił komentarz nawołujący do przemocy wobec migrantów i popierający rozwiązania stosowane przez nazistów (wykorzystanie obozów zagłady).

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

29.01.2016

Sąd nie uwzględnia zażalenia.

02.12.2015

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita składa zażalenie na decyzję prokuratury.

10.11.2015

Umorzenie dochodzenia wobec braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa - tj. na podstawie art. 17§1 pkt 1 kpk.

28.09.2015

Wszczęto dochodzenie o przestępstwo określone w art. 257 kk.

07.09.2015

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita zawiadamia prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu.
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
propagowanie faszystowskiego lub totalitarnego ustroju państwa
Zgłaszający: Anonim
Miejsce incydentu: facebook.com
Data zgłoszenia: 09.09.2015
Data aktualizacji: 08.04.2016
Status: zamknięte
X
Pobierz