english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Wpis internetowy nawołujący do przemocy wobec uchodźców

Wpis internetowy nawołujący do przemocy wobec uchodźców

Pod filmem pokazującym imigrantów na Węgrzech internauta zamieścił komentarz nawołujący do nienawiści i przemocy ze względu na pochodzenie oraz propaguje ustrój totalitarny przez stwierdzenie, że Adolf Hitler przydałby się do zrobienia porządku z uchodźcami z Afryki.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

24.05.2016

Sąd Rejonowy Gdańsk - Południe utrzymuje w mocy zaskarżone postanowienie

08.10.2015

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita składa zażalenie na decyzję prokuratury.

25.09.2015

Policja odmawia wszczęcia dochodzenia wobec braku znamion czynu zabronionego.

09.09.2015

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita zawiadamia prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu.
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
propagowanie faszystowskiego lub totalitarnego ustroju państwa
Zgłaszający: Anonim
Miejsce incydentu: facebook.com
Data zgłoszenia: 09.09.2015
Data aktualizacji: 21.06.2016
Status: zamknięte
X
Pobierz