english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Wpis internetowy nawołujący do przemocy wobec uchodźców

Wpis internetowy nawołujący do przemocy wobec uchodźców

Pod filmem pokazującym imigrantów na Węgrzech zamieścił komentarz, który wzywa do fizycznej eksterminacji uchodźców, sugerując umieszczenie ich w obozach koncentracyjnych.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

28.04.2016

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie zażalenia nie uwzględnia i utrzymuje w mocy zaskarżone postanowienie.

01.02.2016

Otwarta Rzeczpospolita otrzymuje powiadomienie z Prokuratury Rejonowej Kraków-Śródmieście-Zachód, że akta sprawy zostały przesłane do Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wydział II Karny wraz z złożonym zażaleniem na postanowienie z dnia 29.12.2015 o umorzeniu dochodzenia.

13.01.2016

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita składa zażalenie na decyzję prokuratury.

29.12.2015

Umorzenie dochodzenia wobec braku znamion czynu zabronionego.

08.10.2015

Wszczęto dochodzenie o przestępstwo z art. 256§1 kk.

10.09.2015

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita zawiadamia prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu.
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
propagowanie faszystowskiego lub totalitarnego ustroju państwa
Zgłaszający: Anonim
Miejsce incydentu: facebook.com
Data zgłoszenia: 10.09.2015
Data aktualizacji: 16.05.2016
Status: zamknięte
X
Pobierz