polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

hate speech

INCIDENTS DATABASE

Internet comment offending on grounds of origin

Wpis internetowy znieważający ze względu na pochodzenie, umieszczony pod artykułem dot. nieprzyznania polskiego obywatelstwa Irańczykowi, który w Polsce mieszka od 9 lat.

explore the incident »

current
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
Sender: Anonim
Submit date: 26.04.2017
Place of the incident: www.facebook.com

dokumentDOCUMENTS(1)


Internet comment promoting violence against muslims

Michał Lisiecki, w swoim wpisie w serwisie twitter, wzywa do fizycznej eksterminacji muzułmanów.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
discrimination on grounds of religion or atheism
others / I'm not sure
Sender: Otwarta Rzeczpospolita
Submit date: 18.04.2017
Place of the incident: www.twitter.com

dokumentDOCUMENTS(1)


Internet comment promoting violence against homosexuals

Komentarz na stronie www.telewizjarepublika.pl, w którym użytkownik Internetu wzywa do fizycznej eksterminacji osób należących do środowiska LGBT.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination based on sexual orientation
others / I'm not sure
Sender: Anonim
Submit date: 17.04.2017
Place of the incident: www.telewizjarepublika.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


Insults and threats against persons of different ethnic origin

Użytkownik serwisu YouTube, w swoich transmisjach znieważ osoby o odmiennym pochodzeniu etnicznym, kolorze skóry, kieruje w ich stronę groźby karalne.https://www.youtube.com/watch?...

explore the incident »

current
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
discrimination on grounds of religion or atheism
others / I'm not sure
Sender: Anonim
Submit date: 16.04.2017
Place of the incident: www.youtube.com

Anti-Semitic, anti-Muslim, promoting nazism web commentary

Internauta umieścił w serwisie wiadomość.gazeta.pl pod filmem artykułem pt. ?Burza po słowach rzecznika Donalda Trumpa o Hitlerze. "Oszczerstwo, obraźliwy fake news" dn. 11.04.201...

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
discrimination on grounds of religion or atheism
promoting fascist or totalitarian state system
Sender: Anonim
Submit date: 11.04.2017
Place of the incident: wiadomosci.gazeta.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


Public burning of a Jew puppet

Niezidentyfikowani sprawcy, uwiecznieni na filmie pt. "Antysemiting palenie i topienie b'żyduli nad Wisłą 2017", który został umieszczony w serwisie youtube.com dn. 22.03.2017 prze...

explore the incident »

current
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
discrimination on grounds of religion or atheism
Sender: Anonim
Submit date: 23.03.2017
Place of the incident: www.youtube.com

Praise the physical extermination of the Jews

Internauta umieścił komentarz, w którym pochwala fizyczną eksterminację Żydów: "Hitler miał co do żydów dobre plany szkoda ze mu nie wyszło , a teraz mamy tylko bałagan i zakłamani...

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
discrimination on grounds of religion or atheism
Sender: Anonim
Submit date: 23.03.2017
Place of the incident: www.justice4poland.com

dokumentDOCUMENTS(1)


Internet comment offendig muslims

Internauta w serwisie youtube.pl umieścił komentarz znieważający wyznawców islamu.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
discrimination on grounds of religion or atheism
Sender: Anonim
Submit date: 04.03.2017
Place of the incident: www.youtube.com

dokumentDOCUMENTS(1)


Internet comment promoting extermination of people due to their affiliation religion

Internauta w serwisie youtube.pl umieścił komentarz, w którym nawołuje do fizycznej eksterminacji osób ze względu na ich przynależność wyznaniową.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination on grounds of religion or atheism
Sender: Anonim
Submit date: 04.03.2017
Place of the incident: www.youtube.com

dokumentDOCUMENTS(2)


Internet comment supporting violence against muslims

Internauta umieścił w serwisie youtube.pl komentarz, w którym nawołuje do przemocy wobec Muzułmanów.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
discrimination on grounds of religion or atheism
Sender: Anonim
Submit date: 04.03.2017
Place of the incident: www.youtube.com

dokumentDOCUMENTS(1)


X
Pobierz