english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

mowa nienawiści

BAZA INCYDENTÓW

Antysemicki tweet

Internauta umieścił komentarz antysemicki.

przejdź do incydentu »

zamknięte
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
propagowanie faszystowskiego lub totalitarnego ustroju państwa
Zgłaszający: Anonim
Data zgłoszenia: 30.03.2022
Miejsce incydentu: twitter.com

dokumentDOKUMENTY(1)


Wezwanie do fizycznej eksterminacji mniejszości

Internauta umieścił komentarz, w którym wzywa do fizycznej eksterminacji Żydów, Świadków Jehowy oraz czarnoskórych.

przejdź do incydentu »

zamknięte
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
inne / nie jestem pewny
Zgłaszający: Anonim
Data zgłoszenia: 30.03.2022
Miejsce incydentu: twitter.com

dokumentDOKUMENTY(1)


Antysemicki tweet

Internauta umieścił wpis: "Żydzi do gazu"

przejdź do incydentu »

w toku
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
propagowanie faszystowskiego lub totalitarnego ustroju państwa
Zgłaszający: Anonim
Data zgłoszenia: 30.03.2022
Miejsce incydentu: twitter.com

dokumentDOKUMENTY(1)


Wezwanie do fizycznej eksterminacji Żydów i Rosjan

Internauta umieścił komentarz, w którym wzywa do fizycznej eksterminacji Żydów i Rosjan.

przejdź do incydentu »

w toku
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Zgłaszający: Anonim
Data zgłoszenia: 25.03.2022
Miejsce incydentu: twitter.com

dokumentDOKUMENTY(1)


Antysemicki tweet

Internauta umieścił komentarz antysemicki, wzywający do wypędzenia Żydów z Polski.

przejdź do incydentu »

zamknięte
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Zgłaszający: Anonim
Data zgłoszenia: 25.03.2022
Miejsce incydentu: twitter.com

dokumentDOKUMENTY(1)


Antysemicki komentarz

Internauta umieścił antysemicki komentarz, wzywający do wypędzenia Żydów z Polski.

przejdź do incydentu »

w toku
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Zgłaszający: Anonim
Data zgłoszenia: 25.03.2022
Miejsce incydentu: wpolityce.pl

dokumentDOKUMENTY(1)


Antysemicki tweet

Internauta umieścił komentarz antysemicki, znieważający Żydów poprzez użycie wobec nich słowa powszechnie uznanego za obraźliwe.

przejdź do incydentu »

w toku
mowa nienawiści
Zgłaszający: Anonim
Data zgłoszenia: 21.03.2022
Miejsce incydentu: twitter.com

dokumentDOKUMENTY(1)


Kłamstwo oświęcimskie

Internauta umieścił wpis, w którym sugeruje, że Żydzi nie byli więźniami obozów koncentracyjnych i Zagłady. Ponadto sugeruje, że w obozach tych byli "oprawcami".

przejdź do incydentu »

w toku
mowa nienawiści
inne / nie jestem pewny
Zgłaszający: Anonim
Data zgłoszenia: 21.03.2022
Miejsce incydentu: twitter.com

dokumentDOKUMENTY(1)


Antysemicki tweet

Internauta umieścił antysemicki tweet.

przejdź do incydentu »

w toku
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Zgłaszający: Anonim
Data zgłoszenia: 21.03.2022
Miejsce incydentu: twitter.com

dokumentDOKUMENTY(1)


Antysemicki tweet

Internauta umieścił komentarz antysemicki, nazywający Żydów "żmijowym plemieniem".

przejdź do incydentu »

w toku
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
Zgłaszający: Anonim
Data zgłoszenia: 14.03.2022
Miejsce incydentu: twitter.com

dokumentDOKUMENTY(1)


X
Pobierz