english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

mowa nienawiści

BAZA INCYDENTÓW

Znieważenie i wezwanie do eksterminacji muzułmanów

Internauta zamieścił komentarz, w którym wzywa do stosowania wobec muzułmanów hitlerowskich metod, w postaci przeprowadzania łapanek i zsyłek. Dodatkowo znieważa wyznawców islamu n...

przejdź do incydentu »

zamknięte
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
propagowanie faszystowskiego lub totalitarnego ustroju państwa
Zgłaszający: Anonim
Data zgłoszenia: 24.05.2017
Miejsce incydentu: www.wykop.pl

dokumentDOKUMENTY(1)


Wpis internetowy znieważający uchodźców

Internauta za pośrednictwem portalu społecznościowego Twitter określił uchodźców dehumanizującym słowem "syf".

przejdź do incydentu »

zamknięte
mowa nienawiści
Zgłaszający: Anonim
Data zgłoszenia: 24.05.2017
Miejsce incydentu: twitter.com

dokumentDOKUMENTY(1)


Publiczne nawoływanie do popełnienia przestępstwa

Internauta publicznie nawołuje do popełnienia przestępstwa, co stanowi naruszenie art. 255 kodeksu karnego. "Hasło - śmierć wrogom ojczyzny ma głęboki sens i MUSI zostać zrealizowa...

przejdź do incydentu »

zamknięte
mowa nienawiści
Zgłaszający: Anonim
Data zgłoszenia: 21.05.2017
Miejsce incydentu: www.deon.pl

dokumentDOKUMENTY(1)


Znieważenie ze względu na narodowość

Internauta umieścił komentarz, w którym nazywa Polaków "karaluchami", dopuszczając się znieważenia na tle narodowościowym.

przejdź do incydentu »

zamknięte
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
Zgłaszający: Anonim
Data zgłoszenia: 20.05.2017
Miejsce incydentu: www.facebook.com

dokumentDOKUMENTY(1)


Mowa nienawiści wobec muzułmanów

Administrator strony "Gra w Wiśle to honor, nie obowiązek." umieścił w serwisie Facebook utwór pt. "Stop islamizacji Europy", pełen nienawiści do muzułmanów.

przejdź do incydentu »

zamknięte
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
Zgłaszający: Anonim
Data zgłoszenia: 19.05.2017
Miejsce incydentu: www.facebook.com

Mowa nienawiści wobec muzułmanów

Internauta w serwisie Facebook znieważa osoby ze względu ich przynależność wyznaniową.

przejdź do incydentu »

zamknięte
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Zgłaszający: Anonim
Data zgłoszenia: 19.05.2017
Miejsce incydentu: www.facebook.com

dokumentDOKUMENTY(1)


Wpis internetowy nawołujący do przemocy wobec muzułmanów

Internauta w serwisie Facebook umieścił komentarz, w którym nawołuje do fizycznej eksterminacji osób ze względu na wyznawaną religię.

przejdź do incydentu »

zamknięte
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Zgłaszający: Anonim
Data zgłoszenia: 19.05.2017
Miejsce incydentu: www.facebook.com

dokumentDOKUMENTY(1)


Wpis internetowy nawołujący do przemocy wobec muzułmanów

Internauta nawołuje do fizycznej eksterminacji osób na tle wyznaniowym i nawiązuje do Holocaustu.

przejdź do incydentu »

zamknięte
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Zgłaszający: Anonim
Data zgłoszenia: 19.05.2017
Miejsce incydentu: www.facebook.com

dokumentDOKUMENTY(1)


Antysemicka grafika

Prezentowanie Ilustracji, która przedstawia robactwo z Gwiazdami Dawida, żerujące na Polsce. Mowa nienawiści, antysemityzm, skojarzenia rodem z trzeciej rzeszy.

przejdź do incydentu »

zamknięte
mowa nienawiści
Zgłaszający: Anonim
Data zgłoszenia: 11.05.2017
Miejsce incydentu: wiernipolsce1.wordpress.com

dokumentDOKUMENTY(1)


Artykuł znieważający i wzywający do przemocy wobec muzułmanów

Na portalu www.wolna-polska.pl pojawił się artykuł, w którym autor znieważa ludność muzułmańską, dehumanizuje ją, poniża i wzywa do przemocy wobec przedstawicieli tejże grupy.

przejdź do incydentu »

zamknięte
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Zgłaszający: Anonim
Data zgłoszenia: 07.05.2017
Miejsce incydentu: wolna-polska.pl

dokumentDOKUMENTY(1)


X
Pobierz