english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

mowa nienawiści

BAZA INCYDENTÓW

Wpisy internetowe zawierające treści antysemickie i negujące Holocaust

Internauta publikuje treści antysemickie, znieważające i mające wzbudzić nienawiść, jak też zaprzecza Holocaustowi.

przejdź do incydentu »

w toku
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Zgłaszający: Anonim
Data zgłoszenia: 11.08.2016
Miejsce incydentu: www.wiernipolsce1.wordpress.com

dokumentDOKUMENTY(5)


Komentarz internetowy wzywający do nienawiści i przemocy wobec uchodźców

Użytkownik serwisu facebook.com pod zdjęciem ciężko pobitego człowieka zamieścił komentarz wzywający do przemocy wobec uchodźców.

przejdź do incydentu »

w toku
mowa nienawiści
Zgłaszający: Anonim
Data zgłoszenia: 10.08.2016
Miejsce incydentu: facebook.com

dokumentDOKUMENTY(2)


Antysemicki napis na ławce w parku

Antysemicki napis na ławce w parku.

przejdź do incydentu »

zamknięte
mowa nienawiści
Zgłaszający: Anonim
Data zgłoszenia: 07.08.2016
Miejsce incydentu: Warszawa

dokumentDOKUMENTY(1)


Wzywanie do eksterminacji Żydów

Użytkownik zamieścił wezwanie do eksterminacji osób narodowości żydowskiej, propagujące nazistowskie metody dokonywania ludobójstwa.

przejdź do incydentu »

zamknięte
mowa nienawiści
Zgłaszający: Anonim
Data zgłoszenia: 06.08.2016
Miejsce incydentu: http://www.przegladsportowy.pl

dokumentDOKUMENTY(1)


Znieważanie ze względu na narodowość ukraińską

Użytkownik poratlu demotywatory.pl znieważył osobę publiczną z powodu jej przynależności narodowej.

przejdź do incydentu »

zamknięte
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
Zgłaszający: Anonim
Data zgłoszenia: 04.08.2016
Miejsce incydentu: http://demotywatory.pl

dokumentDOKUMENTY(1)


Komentarz internetowy znieważający Żydów

  Internauta zamieścił wpis znieważający osoby pochodzenia żydowskiego.

przejdź do incydentu »

w toku
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Zgłaszający: Otwarta Rzeczpospolita
Data zgłoszenia: 03.08.2016
Miejsce incydentu: gazetawroclawska.pl

dokumentDOKUMENTY(1)


Komentarz internetowy znieważający Żydów

Internauta zamieścił wpis znieważający osoby pochodzenia żydowskiego.

przejdź do incydentu »

w toku
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Zgłaszający: Otwarta Rzeczpospolita
Data zgłoszenia: 03.08.2016
Miejsce incydentu: gazetawroclawska.pl

dokumentDOKUMENTY(1)


Znieważanie ze względu na poglądy polityczne

Internauta zamieszcza komentarze znieważające osoby o odmiennych poglądach politycznych.

przejdź do incydentu »

zamknięte
mowa nienawiści
Zgłaszający: Anonim
Data zgłoszenia: 29.07.2016
Miejsce incydentu: Facebook

dokumentDOKUMENTY(2)


Komentarz wzywający do fizycznej eliminacji muzułmanów

Internauta zamieścił komentarz wzywający do "odstrzeliwania" muzułmanów.

przejdź do incydentu »

w toku
mowa nienawiści
Zgłaszający: Anonim
Data zgłoszenia: 28.07.2016
Miejsce incydentu: facebook.pl

dokumentDOKUMENTY(1)


Komentarz internetowy znieważający Żydów

Internauta zamieścił wpis znieważający osoby pochodzenia żydowskiego.

przejdź do incydentu »

zamknięte
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Zgłaszający: Anonim
Data zgłoszenia: 28.07.2016
Miejsce incydentu: gazetawroclawska.pl

dokumentDOKUMENTY(1)


X
Pobierz